Bilancujeme...


průběh rekonstrukce podlahy V říjnovém Zpravodaji jsme veřejnost seznámili s činností a plány TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. a podělili se jak o starosti, tak i o dosažené úspěchy. Od té doby sice ještě mnoho času neuplynulo, ale nastaly nové skutečnosti, které výrazně ovlivnily další vývoj plánované rekonstrukce podlahy ve sportovní hale, a my bychom Vám je zde velice rádi přiblížili.
V měsíci září jsme zjistili, že by se nám mohla naskytnout ještě další šance získat finanční prostředky na zmíněnou rekonstrukci podlahy, a to za předpokladu, že poslanci schválí navýšení rezervy pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kam jsme směřovali naši žádost o dotaci.
V našem úsilí o přidělení dotace nám byl velice nápomocen také starosta města Mgr. Miroslav Báňa, za podporu celé akce mu výbor TJ Spartak vyslovuje upřímné poděkování. Na konci října jsme se dozvěděli potěšující zprávu, že dotace pro TJ Spartak byla uvolněna a schválena.

další strana