Nebezpečné stromy


kořeny stromů prorůstající podlahu Výbor TJ Spartak se v letošním roce rozhodl zajistit šachovému oddílu klidné a důstojné zázemí pro tuto královskou hru a schválil využít pro tyto účely bývalou šatnu pod saunou, nová klubovna bude současně k dispozici pro činnost výboru. Od rozhodnutí byl jenom krůček k činům, a tak začalo úsilí o realizaci rekonstrukce těchto prostor.
Poté, co stavební úřad poskytl pro tuto akci příslušné povolení, se zakázky ujala stavební firma Navrátil. Při zevrubné prohlídce objektu se však ukázalo, že zem na chodbě i v místnostech je nerovná. Příčinu tohoto stavu jsme přičítali špatné izolaci a tomu, že se místnosti po dobu dvou let využívaly pouze jako skladovací prostory.
Jaké však bylo naše překvapení, když nás pan Navrátil seznámil se skutečnou příčinou zvednutí podlah: Prorůstající kořeny přerostlých stromů lemujících bok sauny se dostaly pod celou budovu a narušily tak veškeré suterénní podlahy.

další strana