Prohlédněte si:

www JUDO
www FLORBAL
www VOLEJBAL
----------------------------
Chceš si zasportovat?
Přijď mezi nás!
Kontakty na trenéry
----------------------------
 
Činnost a provoz TJ zabezpečuje dle platných stanov zvolený výbor, který se schází dle potřeby, nejméně však jednou měsíčně.Předseda:  Ing. Světlík Petr

Revizní komise:  Vitoušová Ivana


Výbor TJ

Posláním TJ Spartak Velká Bíteš je přiblížit a zpřístupnit tělesnou výchovu a sport co nejširší vrstvě obyvatel, zejména naší mládeži.
Snažíme se vytvářet vhodné podmínky pro činnost všech registrovaných oddílů a hodiny, kdy jsou prostory sportovní haly nevyužité, nabízíme také školám a dalším místním i mimobítešským zájemcům k pronájmu.
O saunování   článek výboru TJ
Bilancujeme...   (článek výboru TJ)
Nebezpečné stromy    (článek výboru TJ)
The Cubs očima trenérů   (článek oddílu)
Akademie 2008   (článek výboru TJ)
Činnost TJ v roce 2008   (článek výboru TJ)